Spillesteder 2010

Spillesteder 2010

februar
Rørosmartnan
 
april
24.  Hotel Alexandra   Loen
  
juni
10. – 13. juni: Bygdemusikkfestivalen Skinnesmoen – Krøderen
 
juli 
4. Delsbostämman 
6. – 17. juli: Dansefestivalen Sel
   
september  
4. sept.  Jomsborg  Sollia
  
oktober 

8. – 9.  VM  pols   Vauldalen