Spillesteder 2016

Spillesteder 2016

Februar:
Rørosmartnan.

April:
22. – 24.: Hotel Alexandra i Loen.

Oktober:
 7. –  8. : VM i Rørospols, Vauldalen.