Spillesteder 2020

Spillesteder 2020

Januar:
10: Storstuggu Røros

Februar:
RØROSMARTNAN:
19: Kaffestuggu Røros
20: Konsert Røros kirke
22: Middagsdans Sangerhuset

September:
5: Rudi Gard, Sør-Fron